Ing. Ľubomír Adamec
ADC – Ekonomická agentúra
Daňový poradca SKDP - č. osvedčenia 48/92

Poskytované služby:

- Poradenské služby v oblasti daní, účtovníctva
- Vedenie účtovníctva – jednoduché a podvojné účtovníctvo
- Ekonomické poradenstvo
- Organizačné poradenstvo
- Sprostredkovateľské služby
- Knihy jázd pre podnikateľov

Cena za poskytované služby:

- individuálne podľa rozsahu požadovaných činností

 
     
  Kontakt  
 
Ing. Ľubomír Adamec
ADC – Ekonomická agentúra
č. 13
906 37 Sološnica
Okres Malacky
Slovensko
tel.:   00421 34 6584311
  00421 34 6584240
Fax:   00421 34 6543175
E-mail: